+ AUDIT ENERGETIC, METODOLOGIE

+ SISTEME DE ILUMINAT

+ ACȚIONĂRI ELECTRICE

+ TRANSFORMATOARE

+ COMPRESOARE

+ RECUPERAREA CĂLDURII REZIDUALE

+ CONVERSIA TIPURILOR DE ENERGIE

+ HVAC

+ COGENERARE

OPTIMIZAREA CONSUMULUI DE ENERGIE

În majoritatea cazurilor recomandăm clienţilor noştri doar acele investiţii de eficientizare energetică, a căror perioadă de amortizare este sub doi ani. Evaluăm punctele de consum şi planificăm cum să reducem consumul de energie. Proiectăm şi implementăm doar soluţiile care, odată introduse,  mențin sau chiar îmbunătățesc calitatea mediului de lucru și productivitatea, în timp ce profitul operațional vor creşte în mod clar. Pe lângă reducerea consumului de energie, oferim partenerilor noştri costuri energetice scăzute şi un serviciu clienţi flexibil, care promovează valori reale. 

AUDIT ENERGETIC, METODOLOGIE

Audit pentru evaluarea întregului potenţial de economisire a energiei, instalarea sistemelor pilot pentru a măsura economiile

Auditul începe cu o întâlnire cu persoanele din conducere pentru a analiza procesele tehnologice principale ale societăţii şi a determina zonele problematice. Prezentăm o propunere legată de scopul auditului după o vizită la faţa locului şi consultarea unui expert. Proiectarea şi instalarea sistemului de măsurare va avea loc după obţinerea şi concilierea datelor. Rezultatele măsurătorilor reproductibile sunt evaluate împreună cu experții.  Raportul de audit, conciliat cu experţii, ce va fi prezentat conducerii, include propuneri de proiect pentru oportunităţi exploatabile de economisire a energiei şi potenţiali parametri de afaceri. Propunerile noastre includ cerinţele detaliate de investiţii, costurile de întreţinere şi beneficiile cuantificate.

SISTEME DE ILUMINAT

Proiectarea şi implementarea unor soluţii de iluminat mai eficiente, cu scheme financiare flexibile

Cheia pentru eficienţa energetică a sistemelor de iluminat este eficienţa luminoasă (lm/W). Costurile de utilizare pot fi reduse oferind iluminatul necesar cu cel mai mic consum posibil de energie electrică. Combinaţiile „sursă de lumină – corp de iluminat – tensiune de utilizare” relevante pentru  rezolvarea acestei probleme sunt examinate în laboratorul universitar de tehnologie a luminii al partenerului nostru.  Oferim astfel de soluţii energetice eficiente sprijinite de măsurători care asigură reducerea consumului de energie pe întreaga durată de viaţă a lămpilor. De la implementarea de sisteme noi, la cheie, la schimbarea grupurilor de corpuri de iluminat, sau la soluţii de adaptare, găsim întotdeauna  varianta care funcționează cu cel mai scăzut consum posibil de energie electrică. 

ACȚIONĂRI ELECTRICE

Optimizarea inteligentă a energiei

Motoarele electrice sunt maşini relativ ieftine, simple, care nu necesită multă întreţinere, şi sunt nepoluante.  Se ştie de asemenea că eficienţa lor  este maximă la puterea nominală.

Totuşi, există un număr de aplicaţii industriale (maşini de turnare cu injecţie, mori și maşini de mărunțit, tocătoare, benzi transportatoare) unde sarcina motorului electric poate fi sub 70% într-o parte substanţială a perioadei de funcţionare. Eficienţa energetică scade mult într-un astfel de regim de lucru.  Echipamentul ECU inteligent instalat de noi oferă o soluţie pentru aceste probleme. ECU monitorizează continuu sarcina şi controlează dinamic consumul de energie, asigurând realizarea unei posibilelor economii de energie. 

TRANSFORMATOARE

Economisirea energiei începe în punctul de racordare 

Pe baza metodelor noastre sistematice, examinarea posibilităţilor de economisire a energiei începe chiar în punctul de racordare la rețea. La ce tensiune  primește societatea energia electrică, cine deţine transformatorul şi în ce stare este acesta? Sunt întrebări care pot determnia economii substanțiale. Ar putea exista o diferenţă de eficienţă de până la 30% între un transformator de 30 de ani răcit cu ulei şi transformatorul cu pierderi reduse instalat de noi.

COMPRESOARE

Utilizaţi o parte din energia electrică  consumată pentru producerea aerului comprimat, pentru încălzire sau pentru producerea de apă caldă menajeră

O mare parte din energia consumată de compresoarele cu şurub pentru a comprima aerul se transformă în căldură, conform legilor termodinamicii. Dar 70% din energia electrică folosită pentru a produce aer comprimat poate fi recuperată în mod eficient, chiar şi în cazul compresoarelor cu şurub mai vechi, care nu au o unitate de recuperare a căldurii reziduale. 

CONVERSIA TIPURILOR
DE ENERGIE

Proiectarea celui mai eficient mix de energie din punct de vedere al costurilor

Transformarea energiei înseamnă conversia unei forme de energie în alta. Experţii noştri evaluează cantitatea şi tipul energiei primare şi secundare din procesul tehnologic folosit de client. Pe baza evaluării modului de alimentare cu energie existent, determinăm cel mai eficient amestec energetic din punct de vedere al costurilor şi facem o propunere pentru instalarea echipamentelor necesare. Atunci când redactăm propunerea suntem atenţi în mod special la perioada de amortizare a investiţiei precum şi la examinarea posibilităţii de a furniza energia necesară din surse economice de energie regenerabilă. 

RECUPERAREA CĂLDURII REZIDUALE

Punem la lucru pierderile de energie

Concepem un echilibru energetic pentru clienţii noştri în  privința sistemelor tehnologice pe care le folosesc, analizăm cantitatea de putere intrată, energie utilizată, şi explorăm pierderile. Luând în considerare nevoile individuale ale clienţilor, elaborăm soluţii pentru recuperarea căldurii din gazele arse. Simplitatea şi eficienţa crescută sunt caracteristice soluţiilor noastre. Acestea pot fi adaptate la diferite puteri în intervalul 100kW - 100MW şi nu produc interferenţe cu procesele tehnologice existente.  

HVAC

Corelarea încălzirii, ventilaţiei şi a aerului condiţionat

Sistemele de aer condiţionat folosite în hale vechi industriale îşi pot îndeplini rolul foarte bine, dar fac oare acest lucru într-un mod prietenos faţă de mediu şi eficient din punct de vedere energetic? În urma unei evaluări complete efectuate de către experţii noştri, redactăm un raport de audit privind eficienţa echipamentului HVAC existent, şi facem sugestii privind înlocuirea acestora, cu costuri reduse.

COGENERARE

Producţie simultană de căldură şi electricitate

Producţia combinată de căldură şi electricitate prin cogenerare necesită mai puţină energie primară decât producţia separată a acestor forme de energie. În cazul clienţilor cu un necesar semnificativ de energie electrică şi căldură pentru procese, experţii noştri examinează posibilitatea introducerii economice a cogenerării, luând în considerare mărimea optimă şi numărul echipamentelor, bazate pe nevoile energetice în prezent și în viitor.  

EXPLOATAREA
SISTEMELOR
ENERGETICE

Exploatarea profesională a instalaţiilor  proiectate şi implementate

În cazul instalaţiilor energetice proiectate şi implementate de noi suntem pregătiţi să ne ocupăm de  exploatarea profesională a acestora, pe baza unui acord privind nivelului de calitate al serviciilor. Atunci când redactăm un asemenea acord punem un accent special pe definira conţinutului și calităţii serviciului solicitat de client, precum şi pe caracterul său măsurabil şi previzibil.

REFERINŢE

Consultaţi lista pentru clienţii noştri mulţumiţi Pentru o ofertă personalizată, vă rugăm să completaţi formularul

CERERE

Pentru o ofertă personalizată, vă rugăm să completaţi formularul

INFORMAŢII

Documente utile, reglementări, anunţuri oficiale

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

Puteţi găsi aici răspunsul la multe din întrebările dumneavoastră