EXPLOATARE

Ne angajăm în exploatarea soluţiilor de economisire implementate de noi – fie că este vorba de achiziţie de energie, de optimizare a consumului sau de stocarea energiei electrice – le monitorizăm continuu şi adaptăm serviciile noastre în mod flexibil la schimbările survenite în compania parteneră sau în mediul de lucru. 

FURNIZAREA DE ENERGIE
ŞI GESTIONAREA ENERGIEI

Monitorizare continuă şi servicii client flexibile

Pentru clienții noştri contractuali punem la dispoziţie un serviciu lunar de monitorizare care le urmărește consumul şi le atrage atenţia asupra oportunităţilor adiţionale privind economisirea de energie. Analiza noastră include de asemenea tendințele de pe piaţa de capital, ale cursului valutar şi aspectele de reglementare din industrie. Sistemul nostru de facturare este complet adaptabil la nevoile individuale ale companiilor. Din baza noastră de date putem extrage rapid diferite rapoarte personalizate, care să vină în ajutorul clienților noștri.  

ADMINISTRAREA SISTEMELOR
DE ENERGIE

Exploatarea profesională a instalaţiilor proiectate şi executate

În cazul instalaţiilor energetice proiectate şi implementate de noi suntem pregătiţi să ne ocupăm de exploatarea profesională a acestora, pe baza unui acord al nivelului de calitate agreat al serviciilor. Atunci când redactăm un astfel de contract, acordăm atenţie specială definirii exacte a obiectului serviciului solicitat de client, asigurând atât măsurabilitatea cât şi previzibilitatea acestuia.

Mulţi din clienţii noştri au ales colaborarea de tip ESCO, caz în care noi asigurăm din fonduri proprii proiectarea și implementarea sistemului și ne ocupăm apoi de exploatarea ei pe termen lung.

ADMINISTRAREA SISTEMELOR
DE STOCARE A ENERGIEI

Administrarea optimă a capacităţii de stocare este asigurată de serviciul nostru de exploatare.

Exploatarea sistemelor de stocare a energiei necesită o pregătire excelentă în ingineria sistemelor și cunoștințe de specialitate deosbite, combinate cu un grad de disponibilitate ridicată. Aceste competenţe sunt asigurate parţial de către experţii noştri locali şi parţial de către partenerii noştri, oferind un nivel ridicat de suport clienţilor. Contractele pe termen lung pentru administrarea şi întreţinerea sistemelor includ o descriere detaliată a alocării sarcinilor şi responsabilităţilor între client şi furnizorul de servicii, asigură funcţionarea adecvată a sistemelor şi, prin urmare, satisfacţia clientului.