INTREBĂRI FRECVENTE

 1. Care este esența deschiderii pieței energiei electrice?
  Ultimele două decenii au fost caracterizate de transformarea sectorului energiei electrice la nivel mondial. Nevoia pentru această reformă a apărut și în Europa și s-a concretizat sub forma directivei Uniunii Europene nr. 2003/54/EC cu privire la piața energiei electrice. Aceasta este obligatorie pentru statele membre (deci și pentru România). Această directivă trasează regulile de bază cu privire la generarea, transmiterea, distribuire și furnizarea energiei electrice. De asemenea stabilește regulile de organizarea și funcționare ale sectorului, accesul la piață, termenii și condițiile procedurii de ofertare, precum și eliberarea de autorizații și funcționarea rețelelor. Important:  Incepând cu 1.01.2014 toți clienții trebuie să facă parte din piața de energie concurențială.
 2. Cine sunt jucătorii pe piața energiei electrice?
  2.1    Producătorul
  2.2    Importatorul
  2.3    Operatorul de sistem
  2.4    Transportatorul autorizat
  2.5    Diistribuitorul autorizat. Participantul autorizat de către ANRE pentru activitatea de distribuție a energiei. Distribuitorul este obligat să-și îndeplinească obligațiile conform Legii Energiei, în special  asigurarea conexiunilor și accesului la rețea, în mod transparent, fără nicio discriminare și în conformitate cu cerințele fair playului.
  2.6    Comerciantul (furnizorul) de energie electrică. Este acea entitate din piață care, în baza autorizației, are dreptul să achiziționeze energie electrică și să o comercializeze pentru consumatori sau către alți comercianți și de asemnea să exporte energia electrică peste graniță.
  2.7    Furnizorul de servicii universal. Este acel furnizor care vinde energia electrică în mod exclusiv consumatorilor eligibili pentru serviciu universal (toți consumatorii rezidențiali și parțial consumatorii non-rezidențiali). Serviciu universal: metodă specifică de vânzare a energiei electrice, accesibil pe întreg teritoriul țării pentru consumatori, aisgurând alimentarea cu energie la un preț echitabil și transparent. Furnizorul de serviciu universal este obligat să vândă energie electrică și să încheie contracte de acest gen.
 3. De unde achiziționăm energia electrică după deschiderea pieței?
  De la comercianții de energie electrică, de la furnizorul de servicii universal sau chiar direct de la producător sau din import.
 1. Care este prețul de achiziționare al energiei electrice după deschiderea pieței?Rețeaua electrică va putea fi utilizată și în viitor la prețuri stabilite de către Autoritatea competentă, în timp ce prețul efectiv al energiei se va forma în condiții de piață, bazându-se pe avantajele. Furnizorul de servicii universal va practica prețurile aferente prevederilor legale pentru consumatorii eligibili.
 1. Toți furnizorii de energie electrică își vor construi propria rețea?
  Nu, rețeaua existentă va rămâne în posesia proprietarului actual ca și monopol natural, dar care va funcționa ca distribuitor autorizat. Pentru a asigura o competiție corectă aceste rețele vor fi accesibile oricui. Astfel, este inutil construirea mai multor rețele paralele, evitându-se astfel multitudine de cabluri pe străzi. Accesul reglementat pentru terți va fi asigurat în conformitate cu termenii și condițiile furnizate de către autorități la prețuri determinate, numite taxă de utilizare a rețelei. 
 1. Cine este utilizatorul de sistem?
  O persoană fizică sau juridică care se conectează la rețeaua de energie electrică publică, cu scopul de a însera energie în sistem sau de a se aproviziona de acolo cu energie electrică.
 2. Ce este grupul de echilibru?
  O organizație formată dintr-unul sau mai mulți membri, care se asociază în vederea echilibrării și decontării fluctuațiilor de consum.
 1. Ce contracte trebuie încheiate?
  Deoarece utilizarea sistemului și furnizarea de energie electrică sunt activități separate:
  -  trebuie încheiat un contract de conectare la rețea și de utilizare a rețelei cu distribuitorul autorizat zonal
  -  trebuie semnat un contract de comercializare a energiei electrice cu Comerciantul autorizat ales sau cu Furnizorul de Servicii Universal,
  - trebuie semnat un contract de afiliere la un grup de echilibru de către consumatorii non-eligibili pentru serviciul universal.
  La solicitarea clientului, comerciantul este obligat să se ocupe de încheierea tuturor acestor contracte ca agent autorizat sau mandatat.
 2. Câte facturi trebuie achitate
  O taxă de utilizare a sistemului se achită către distribuitorul autorizat iar prețul pentru energia electrică furnizată se achită comerciantului. Pentru a fi mai confortabil pentru consumatori comerciantul poate să trateze cu distribuitorii, caz în care, consumatorii vor primi o singură factură (de la comerciant), iar comerciantul va plăti distribuitorului taxa de utilizare a sistemului corespondentă facturii. Ambele taxe vor apărea pe factură separat, dar pot fi achitate împreună către comerciant.
 3. Câte facturi trebuie achitate
  Consumatorii vor primi o singură factură (de la comerciant), iar comerciantul va plăti distribuitorului taxa aferentă de utilizare a sistemului. Ambele taxe vor apărea pe factură separat, dar pot fi achitate împreună către comerciant.
 4. Cum pot fi schimbați furnizorii de servicii?
  Părăsind furnizarea de energie electrică pentru a intra pe piața competitivă. Contractul încheiat cu actualul furnizorul de energie electrică poate fi reziliat cu un preaviz de 30 de zile. Schimbarea în sine nu este foarte spectaculară, rămâne contorul vechi și electricitatea este furnizată prin aceleași cabluri, singura schimbare este plata făcută către comerciant nu către fostul furnizor de energie electrică.
 5. Cum pot fi schimbați furnizorii de servicii?
  Pe piața concurențială se pot încheia contracte oricând și oricât de des se dorește, bineînțeles după expirarea contractelor valabile, sau după rezilierea vechiului contract cu perioada de preaviz stabilit de lege. De asemenea, consumatorii eligibili pentru serviciu universal pot să revină la furnizorul de servicii universal în orice moment.
 6. Care sunt costurile de schimbare a furnizorilor?
  Nu există costuri suplimentare pentru această operațiune.      
 7. Unde pot face o reclamație?
  În primul rând la furnizorul serviciului (distribuitor, comerciant, furnizor de servicii universal).