STOCAREA ENERGIEI

Pe lângă obţinerea energiei din sursa corespunzătoare şi optimizarea consumului de energie, stocarea energiei electrice este o soluţie indispensabilă pentru societăţile care ori produc energie regenerabilă şi doresc să o pregătească pentru stocare, ori doresc să obţină reducerea costurilor prin scăderea consumului electric în perioada de vârf în favoarea utilizării energiei electrice din afara orelor de vârf. 

PROIECTAREA SISTEMELOR
DE STOCARE A ENERGIEI

În urma unui audit, propunem reducerea costurilor   prin stocarea energiei.

În cadrul auditului energetic detaliat, evaluăm de asemenea potenţialul de economisire rezultat din  stocarea energiei. Consultanţii noştri vor propune soluții adecvate, indiferent că este vorba de deplasarea vârfurilor de consum,  de valorificarea diferenței de preț existent în timpul- și în afara orelor de vârf, aplicaţii de tip insulă (izolate de rețea), sau servicii de transport și distribuţie. În procesul de planificare implicăm inginerii experţi ai partenerilor noştri, care garantează obținerea unor soluții optime.

INSTALAREA SISTEMELOR
DE STOCARE A ENERGIEI

Capacitatea necesară de stocare  este adaptată nevoilor constatate

Prin intermediul parteneriatelor noastre extinse avem experţi în toate zonele tehnologice şi aceste parteneriate ne permit să elaborăm oferte competitive pentru exploatarea potenţialului de economisire prin sistemele de stocare a energiei. Referinţele tehnologice ale partenerilor noştri acoperă toate ramurile industriei de stocare a energiei. Punem în slujba clienților întreaga expertiză tehnologică de care dispun partenerii noştri. În deplină cooperare cu inginerii noştri, se asigură localizarea şi personalizarea completă a soluţiilor. 

ADMINISTRAREA SISTEMELOR
DE STOCARE A ENERGIEI

Administrarea optimă a capacităţii de stocare este asigurată de serviciul nostru de exploatare.

Exploatarea sistemelor de stocare a energiei necesită o pregătire excelentă în ingineria sistemelor și cunoștințe de specialitate deosbite, combinate cu un grad de disponibilitate ridicată. Aceste competenţe sunt asigurate parţial de către experţii noştri locali şi parţial de către partenerii noştri, oferind un nivel ridicat de suport clienţilor. Contractele pe termen lung pentru administrarea şi întreţinerea sistemelor includ o descriere detaliată a alocării sarcinilor şi responsabilităţilor între client şi furnizorul de servicii, asigură funcţionarea adecvată a sistemelor şi, prin urmare, satisfacţia clientului.