PROIECTARE

Consultanță energetică înainte de încheierea contractului

CONSILIEREA PRIVIND
CONSUMUL DE ENERGIE

Consultanță energetică înainte de încheierea contractului

În timpul consultării sunt examinaţi toţi parametrii relevanţi ai consumului de energie. Se analizează compiziția optimă a mixului de energie existent (electricitate, gaz, abur, energie solară, energie eoliană, etc.) împreună cu istoricul consumului şi datele de facturare. De asemenea, sunt luate în calcul estimările privind consumul în viitor, nivelul optim de utilizare a diferitelor forme de energie, precum şi starea echipamentelor sursă (de ex. transformatoare de tensiune medie / joasă tensiune). Propunerea noastră pentru strategia de valorificare energetică este redactată după ce luăm în considerare toate aspectele de mai sus. 

AUDIT ENERGETIC,
METODOLOGIE

Audit pentru evaluarea potenţialului complet de economisire a energiei și instalarea unor sisteme pilot pentru a măsura economiile 

Auditul începe cu o întâlnire cu persoanele din conducere pentru a analiza procesele tehnologice principale ale societăţii şi a determina zonele problematice. Prezentăm o propunere legată de scopul auditului după o vizită la faţa locului şi consultarea unui expert. Proiectarea şi instalarea sistemului de măsurare  va avea loc după obţinerea şi compilarea datelor. Rezultatele măsurătorilor reproductibile sunt evaluate împreună cu experții.  Raportul de audit, aprobat de experţi, ce va fi prezentat conducerii, include propuneri de proiect pentru oportunităţi exploatabile de economisire a energiei şi potenţiali parametri de afaceri.  

PROIECTAREA SISTEMELOR
DE STOCARE A ENERGIEI

În urma auditului energetic se face o recomandare pentru reducerea costurilor prin stocarea  energiei

În cadrul auditului energetic detaliat, evaluăm de asemenea potenţialul de economisire rezultat din  stocarea energiei. Consultanţii noştri vor propune soluții adecvate, indiferent că este vorba de deplasarea vârfurilor de consum,  de valorificarea diferenței de preț existent în timpul- și în afara orelor de vârf, aplicaţii de tip insulă (izolate de rețea), sau servicii de transport și distribuţie. În procesul de planificare implicăm inginerii experţi ai partenerilor noştri, care garantează obținerea unor soluții optime.